NAPI LELKI MENÜ 2015.12.8

2015.12.08 05:37
4,11 Ne rágalmazzátok egymást, testvéreim. Aki testvérét rágalmazza vagy ítélkezik felette, az a törvényt rágalmazza, és a törvény felett ítélkezik. Ha pedig a törvény felett ítélkezel, nem megtartója, hanem ítélőbírája vagy a törvénynek.         3Móz 19,16; Mt 7,1      
4,12 Egy a törvényadó és az ítélőbíró, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy ítélkezel felebarátod felett?         Róm 2,1; 14,4      
4,13 Most tehát, akik azt mondjátok: "Ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk",         Péld 27,1      
4,14 azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik.                
4,15 Inkább ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja, akkor élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni.         ApCsel 18,21      
4,16 Ti azonban most kérkedtek elbizakodottságotokban: minden ilyen kérkedés gonosz.                
4,17 Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak.         Lk 12,47      

Jakab 4,11-17