NAPI LELKI MENÜ 2015.12.7

2015.12.07 05:09
4,1


Alázzátok meg magatokat Isten előtt

Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket?

        Róm 7,23      
4,2 Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és viszálykodtok, de nem kapjátok meg, mert nem kéritek.                
4,3 Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek: csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni.                
4,4 Paráznák, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik Istennek.         Isten iránt hűtlenek     1Jn 2,15
4,5 Vagy azt gondoljátok, hogy az Írás ok nélkül mondja: "Irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik"?         Ismeretlen idézet. Más értelmezés: Féltékenyen őrzi Isten a lelket, amelynek szállást adott bennünk      
4,6 De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja: "Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad."         Péld 3,34; 1Pt 5,5      
4,7 Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.         1Pt 5,6      
4,8 Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek.                
4,9 Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra.                
4,10 Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket.              

Jakab 4,1-10