NAPI LELKI MENÜ 2016.2.13

2016.02.13 07:26
11,20


Jézus kárhoztatja a meg nem térő városokat
(Lk 10,13-15)

Akkor feddeni kezdte azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodája történt, mert nem tértek meg:
               
11,21 Jaj neked, Korazin! Jaj neked, Bétsaida! Mert ha Tíruszban és Szidónban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna zsákruhában és hamuban!         Jón 3,6      
11,22 Sőt mondom nektek: Tírusznak és Szidónnak könnyebb lesz az ítélet napján, mint nektek.                
11,23 Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz? A pokolig fogsz alászállni! Mert ha Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyek nálad történtek, megmaradt volna a mai napig.         Ézs 14,13-15; 24,10-15      
11,24 Sőt mondom nektek, hogy Sodoma földjének könnyebb lesz az ítélet napján, mint neked.              

Máté evangéliuma - Szegény város és szegény község, amely képtelen felismerni az ÚR Jézus Krisztus által történő csodákat és nem hajlandó megtérni bűneiből. Jézus kárhoztatja mind a mai napig azokat. Felhoz nekik bizonyságul két pogány várost mondván, ha ott történtek volna a csodák, ők már régen megtértek volna zsákruhát véve és hamut szórva magukra.

El tudjuk képzelni, hogy a mi életünkben is már mennyi csodát tett az ÚR? Ha ezeknek hatására már megtértél, akkor nagyon örülhetsz, mert Isten ítélete már nem ér el téged. Megszabadultál az ítélet alól. Ha pedig még mindig szerencsének tartod azokat a csodákat, akkor számíthatsz rá, hogy nem kerül el téged a hitetlenségedért való büntetés. Ugyan miért ítéltetnéd el magad? Fedezd hát fel életedben a csodákat, fedezd fel környezetedben is és térj meg az Úrhoz, hogy könnyebb legyen neked az ítélet napján. Ámen