NAPI LELKI MENÜ 2015.12.4

2015.12.04 06:47
2,14


A cselekedetek és a hit

Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt az ilyen hit?

        Mt 7,21; Tit 3,8      
2,15 Ha egy férfi- vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere,                
2,16 valaki pedig ezt mondja nekik közületek: "Menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól", de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az?                
2,17 Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában.         Gal 5,6      
2,18 Viszont mondhatja valaki azt is: "Neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak." Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet.                
2,19 Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek.                
2,20 Akarod-e hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő?                
2,21 Ábrahám, a mi atyánk nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor fiát, Izsákot felajánlotta az oltáron?         1Móz 21,1-14      
2,22 Látod tehát, hogy hite együttműködött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljessé a hite.                
2,23 Így teljesedett be az Írás, amely azt mondja: "Hitt Ábrahám Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul", és "Isten barátjának neveztetett".         1Móz 15,6; Ézs 41,8      
2,24 Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán a hit által.                
2,25 Ugyanígy a parázna Ráháb is nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor befogadta a követeket, és más úton bocsátotta el őket?         Józs 2,21      
2,26 Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül.              

Jakab 2,14-26