NAPI LELKI MENÜ 2015.12.29

2015.12.29 05:31
10,1


Krisztus áldozata egyszer s mindenkorra érvényes

Mivel a törvényben az eljövendő javak árnyéka van, de nem a mennyei dolgok képe, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat.

               
10,2 Különben megszűnt volna az áldozatok bemutatása, hiszen akik áldoztak, és egyszer megtisztultak, többé nem éreztek volna semmi bűntudatot.                
10,3 De az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek.                
10,4 Mert lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el.                
10,5 Ezért, amikor eljön a világba, így szól: "Áldozatot és ajándékot nem kívánsz, de testet alkottál nekem;         Zsolt 40,7-9      
10,6 égő- és bűnért való áldozatban nem telik kedved.                
10,7 Akkor ezt mondtam: Íme, itt vagyok, amint a könyvtekercsben meg van írva rólam, hogy teljesítsem akaratodat, Istenem."                
10,8 Előbb azt mondta: "Áldozatokat és ajándékokat, égő- és bűnért való áldozatokat nem kívánsz, nem is kedvelsz" (ezeket a törvény szerint mutatják be),                
10,9 de azután így szólt: "Íme, itt vagyok, hogy teljesítsem akaratodat." Megszünteti az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat:                
10,10 Isten akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra.                
10,11 Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni.         2Móz 29,38      
10,12 Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre Isten jobbjára ült,         Zsolt 110,1      
10,13 és ott várja, hogy ellenségei zsámolyul vettessenek lába alá.                
10,14 Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.                
10,15 De bizonyságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert miután ezt mondja:                
10,16 "Ez az a szövetség, amelyet kötök velük ama napok múltán - így szól az Úr -: Törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom,         Jer 31,33      
10,17 bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg."         Jer 31,34      
10,18 Ahol pedig bűnbocsánat van, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat.              

Zsidókhoz írt levél 10,1-18

Az ÚR Jézus Krisztus azt mondta az Atyának: Íme, itt vagyok,... ez egy olyan gyönyörű rövidke mondat, amely nagyon megragadott engem. Ő, Lélekben miattad is előjön a könyvtekercsből e mai napon. Megjeleníti magát, ha te is akarod. Megismerteti magát veled és megismerteti érted hozott áldozatát, csak neked is elő kell jönnöd a bűneid rejtekéből. Elé kell állnod és azt mondanod: Íme, én is itt vagyok! Elmondok Neked mindent magamról, hogy ne fedje titok lelkemet. Többé nem akarok rejtőzködő életet élni. Egy újban, egy tisztában szeretném ezentúl élni napjaimat. Törvényed által áthatott szívvel és elmével szeretnék ezután élni előtted, hogy mint megszentelted, tökéletesé tudj tenni engem, hogy én is minden napon azt tudjam mondani az Atyának: Íme, itt vagyok. Ámen