NAPI LELKI MENÜ 2015.12.28

2015.12.28 03:22
9,15 Így tehát új szövetség közbenjárója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét.         Róm 3,25; 1Tim 2,5; 1Pt 3,18      
9,16 Mert ahol végrendelet van, ott a végrendelkező halálának is be kell következnie;         Gal 3,15-18     A görög nyelv a "szövetség"-re és a "végrendelet"-re ugyanazt a szót használja. Vö. Gal 3,15-18
9,17 mert a végrendelet csak halál esetén érvényes; amíg a végrendelkező él, addig érvénytelen.                
9,18 Ezért van az, hogy az első szövetséget sem léptették életbe vér nélkül.                
9,19 Mert amikor Mózes a törvény szerint az egész népnek minden parancsolatot elmondott, vette a bikák és a bakok vérét vízzel, vörös gyapjúval és izsóppal együtt, és meghintette a könyvet és utána az egész népet         2Móz 24,6-8      
9,20 e szavakkal: Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet Isten rendelt számotokra.                
9,21 Aztán hasonlóképpen meghintette vérrel a sátrat és az istentisztelet minden eszközét is.         3Móz 8,15      
9,22 A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat.         3Móz 17,11      
9,23 Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg, magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal.                
9,24 Mert nem emberkéz alkotta szentélybe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk.                
9,25 Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével,                
9,26 mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt.                
9,27 És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik,                
9,28 úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre.         Ézs 53,12; Mt 26,28; Fil 3,20; 1Thessz 4,16-17      

Zsidókhoz írt levél 9,15-28

Az öregotthonban egy szegénynek tűnő hívő férfi, borítékban lepecsételve hagyott egy végrendeletet. Halála után a közjegyző összehívta az érintetteket. Azok mind egy szálig megérkeztek, leültek és izgatottan várták a fejleményeket. Ki mit kap a hátramaradt örökségből? Felnyitotta a borítékot és olvasni kezdte: Szeretteim, örök életet nyernek mindazok, akik szüntelenül látogattak engem. Egyesek felálltak és felháborodva távoztak, mondván: Ugyan már, milyen örök életet, hiszen nincsen és különben is, mi hasznom nekem? Amikor lecsendesedett minden a közjegyző tovább olvasta a levelet. Örök életet nyernek mindazok, akik hisznek és megmaradnak benne hűségesen. Ezek után, kiosztotta a névre szóló utalványokat. Érdekes, hogy akik ott maradtak, mind egy szálig megkapták örökségüket.

Te is rajta vagy ezen a névsoron? Biztos vagy benne, hogy az ÚR Jézus Krisztustól öröklöd az örök életet?