NAPI LELKI MENÜ 2015.12.24

2015.12.24 05:24
7,1


Krisztus főpap Melkisédek rendje szerint

Mert Melkisédek, Sálém királya, a magasságos Isten papja volt az, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahám elé ment, és megáldotta.

        1Móz 14,17-20;4Móz 18,21      
7,2 Ábrahám pedig tizedet is adott neki mindenből. Melkisédek neve először ezt jelenti: igazság királya, aztán Sálém királya, vagyis békesség királya.                
7,3 Sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, mivel pedig hasonló az Isten Fiához, pap marad mindörökké.                
7,4 De gondoljátok meg, milyen nagy ember az, akinek Ábrahám, a mi ősatyánk tizedet is adott a zsákmány legjavából.                
7,5 Azoknak, akik Lévi fiai közül kapják a papságot, szintén van parancsuk arra, hogy tizedet szedjenek a néptől a törvény szerint: ebben az esetben tehát saját testvéreiktől, jóllehet ők is Ábrahámtól származtak.                
7,6 De az, aki nem közülük származott, Ábrahámtól vett tizedet, és azt áldotta meg, aki az ígéretet kapta.                
7,7 Márpedig minden vitán felül a nagyobb áldja meg a kisebbet.                
7,8 Itt halandó emberek szednek tizedet, ott pedig az, akiről bizonyságunk van, hogy él.                
7,9 És hogy úgy mondjam, Ábrahám személyében a tizedet szedő Lévi is tizedet adott,                
7,10 mert már jelen volt ősében, amikor Melkisédekkel találkozott

Zsidókhoz írt levél 7, 1-10

Vajon, ki ez a Melkisédek, aki eléje megy a harcból, fáradtan érkező Ábrahámnak és megáldja őt? Egy égből pottyant ember? Hogy nincs neki sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem kezdete, sem vége? Mindenki, valakitől és valamilyen népbe beleszületett, de Melkisédeknek, nem ismerjük őseit. Ő, előképe az ÚR Jézus Krisztusnak! Főpap, és egyben király is, az igazság és a béke királya, akinek Ábrahám, mindenből tizedet adott. Foglalkoztasson hát bennünket Melkisédek személye, mert ő nem halt meg, hanem él, és jó is ha foglalkozunk vele, de a hangsúlyt, mindig az ÚR Jézus Krisztusra tegyük, mert Ő áldozta fel életét mi érettünk, és Ő támadt fel a halálból, és Ő a mi Megváltónk. Néki adatott minden hatalom mennyen és földön. És mint minden napon, a mai napon is, Ő jön feléd, hogy megáldjon téged. Te hogyan fogadod Őt és mit viszel eléje? Lévi fiai közül választott papoknak parancsuk volt még saját testvéreiktől is a tized beszedésére. Te mikor viszed be mindenből a tizedet Istennek? Ha bemégy az üzletbe és veszel valamit, vajon nem kell kifizetned? Ugye-hogy nem adják ingyen? Adjuk hát meg Istennek is, ami az Övé, és a császárnak is, ebben az esetben az államnak, ami megilleti. Meglátod, milyen gazdag áldásban lesz részed.  Ámen