NAPI LELKI MENÜ 2015.12.23

2015.12.23 04:52
6,13


Isten ígéretei változhatatlanok

Amikor Isten Ábrahámnak ígéretet tett, önmagára esküdött, mivel nem esküdhetett nagyobbra,

        4Móz 23,19      
6,14 és így szólt: "Bizony, gazdagon megáldalak, és nagyon megsokasítalak."         1Móz 12,2-3; 22,16-17      
6,15 És így, miután Ábrahám türelemmel várt, beteljesült az ígéret.                
6,16 Mert az ember önmagánál nagyobbra esküszik, és minden ellenvetésnek véget vet, mindent megerősít az eskü.                
6,17 Ezért Isten, mivel még teljesebben akarta megmutatni az ígéret örököseinek, hogy elhatározása változhatatlan, esküvel vállalt kezességet.                
6,18 Így ez a két változhatatlan tény, amelyekben lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erősen bátorít minket, akik odamenekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet.         Isten ígérete és esküje      
6,19 Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé,         3Móz 16,2; Mt 27,51      
6,20 ahova elsőként bement értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint főpap lett örökké.         Zsolt 110,4      

Zsidókhoz írt levél 6,13-20

A türelem rózsát terem, szokták gyakran mondogatni. De kinek van manapság türelme, ebben a felgyorsult, rohanó világban? Add meg Uram de máris. Nekem tüstént kell, szükségem van rája. Hasonlóan imádkozunk és türelmetlenül várjuk az Úrtól, kérésünk beteljesedését. Ábrahámnak nagyon sokat kellett várnia Isten esküvel fogadott ígéretére. A leírtak alapján egy türelmes embernek ismerem, de mégis hagyta magát befolyásolni felesége, Sára által. És mi lett a következménye? Kellene, hogy tudjuk, hiszen mind a mai napig éljük ennek a tettnek szörnyű következményeit. Legyünk hát türelemmel, mert a türelmetlen ember még nagyobb bajt hoz önmagára. Amit az ÚR Jézus Krisztus egyszer megígért övéinek, azt meg is adja.  Ámen