NAPI LELKI MENÜ 2015.12.22

2015.12.22 07:11
6,1 Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, térjünk rá a nagykorúaknak szóló tanításra. Ne kezdjük újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenbe vetett hitnek,                
6,2 a mosakodásokról, a kézrátételekről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről szóló tanításnak.         Más értelmezés szerint: keresztségekről      
6,3 Így is fogunk tenni, ha Isten megengedi.                
6,4 Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosíttattak, és megízlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek,         Ef 5,14; Róm 5,5      
6,5 akik megízlelték Isten felséges beszédét és az eljövendő világ erőit,                
6,6 de elestek, hogy azok ismét megújuljanak és megtérjenek; hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten Fiát, és meggyalázzák őt.                
6,7 Mert az a föld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt, és hasznos növényt terem azoknak, akik számára művelik, áldást nyer Istentől;                
6,8 amelyik pedig tüskebokrot és bogáncskórót terem, az megvetett, átok vár rá és végül megégetés.                
6,9


Hit és türelem által örököljük az ígéreteket

Felőletek azonban, szeretteim, jobbat gondolunk, hogy közel vagytok az üdvösséghez, még ha így beszélünk is.

               
6,10 Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék cselekedeteitekről és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok és most is szolgáltok.                
6,11 De kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik,                
6,12 hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket.             

Zsidókhoz írt levél 6,1-12

Félelmetes meggyalázni Isten egyszülött Fiát, az ÚR Jézus Krisztust. Óvakodjunk ettől, ugyanis JÉZUS, aki egy az Atyával, Teremtő és nem teremtetett, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön, aki egyszer visszajön ítélni eleveneket és holtakat, Ő ÉL!