NAPI LELKI MENÜ 2015.12.21

2015.12.21 05:47
5,11


Óvás a visszaeséstől

Erről nekünk sok mondanivalónk van, amit nehéz megmagyarázni, minthogy eltompult a hallásotok.

               
5,12 Mert mostanra már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy Isten beszédeinek alapelemeire tanítsanak titeket, és olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre.         1Kor 3,1-3; 1Pt 2,2      
5,13 Aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú.                
5,14 A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek tapasztalatuk folytán gyakorlottak az érzékeik a jó és a rossz megkülönböztetésére.              

Zsidkhoz írt levél 5,1-14

Szerzője a levélnek egy olyan gyülekezetnek írja ezeket a sorokat, amely már megtért Urához. Olyan híveknek írja, akik már egyszer megtapasztalták az ÚR Jézus Krisztus értük elszenvedett áldozathozatalát a kereszten, akik már egyszer átélték kimondhatatlan kegyelmét, megtapasztalták bűnbocsátó szeretetét vétkeikért, akik élő hitre jutottak, akik már egyszer meg is vallották hitüket az Atya Isten és a gyülekezet színe előtt, de nem növekedtek ezekben, megálltak a teljes megismerés talaján. Megtörpültek benne, kicsikké maradtak, mint az a gyermek, aki táplálkozása ellenére nem fejlődik, vagy alul-táplálkozása miatt marad vissza a fejlődésben. Az ilyenek még nem tudják felvenni a harcot a rossz ellen, mindig is kiskorúaknak fognak bizonyulni és szüntelenül tejre lesz szükségük, mert nem fogják tudni megemészteni a kemény eledelt. Törekedjünk hát a növekedésben az ige és a Szentlélek által, hogy váljunk nagykorúakká.