NAPI LELKI MENÜ 2015.12.20

2015.12.20 06:00
5,1


Krisztus örök üdvösség szerzője lett szenvedése és engedelmessége által

Minden főpap, akit emberek közül választanak, az emberekért rendeltetett Isten szolgálatára, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért.

               
5,2 Együtt tud érezni a tudatlanokkal és a tévelygőkkel, mivel ő maga is körül van véve erőtlenséggel.                
5,3 Így nemcsak a népért, de önmagáért is köteles bűnért való áldozatot bemutatni.         3Móz 9,7      
5,4 Senki sem szerezheti meg azonban önmagának ezt a tisztséget, csak az, akit Isten hív el, mint Áront is.         2Móz 28,1      
5,5 Ugyanúgy Krisztus sem maga dicsőítette meg önmagát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá: "Az én fiam vagy te, ma nemzettelek téged."         Zsolt 2,7      
5,6 Ahogyan másutt is mondja: "Pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint."         Zsolt 110,4      
5,7 Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meghallgattatott istenfélelméért.         Mt 26,36-46; Mk 14,32-42; Lk 22,39-46; Jn 12,27      
5,8 Jóllehet ő a Fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet,                
5,9 és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki.                
5,10 Mert Isten őt Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte.              

Zsidókhoz írt levél 5,1-10

Valljuk az egyetemes papságot. Mindannyian Isten papjai vagyunk, amennyiben elfogadjuk főpapunknak az ÚR Jézus Krisztust és az Ő értünk hozott áldozatát. Úgy vezessük, terelgessük általa lelkünket és szeretteink lelkét, hogy örök üdvösséget nyerhessünk. Mi is vigyük a mindennapi áldozatunkat Istennek, a megtöretett és alázatos szívünket, hogy gyönyörködhessen és örvendezhessen bennünk. Te milyen áldozatot viszel ma Istennek?