NAPI LELKI MENÜ 2015.12.19

2015.12.19 06:54
4,12


Isten igéje élesebb a kétélű kardnál

Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.

        Ézs 49,2; Jer 23,29; Ef 6,17; Jel 1,16      
4,13 Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk.                
4,14


Járuljunk bizalommal a kegyelem trónusához

Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz.

        Ef 1,20-22      
4,15 Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett.                
4,16 Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.          

Zsidókhoz írt levél 4,12-16

Felcserélném a sorrendet, a 12 és a 13-ik verset a 16-ik után tenném be, mivel előbb Isten kegyelmének trónusa elé kell járulnia az embernek, az ordinációba, hogy elpanaszolja, megvallja az Uralkodónak az Orvoslónak minden bűnét, bánatát, fájdalmát, és csak ezután mehet a műtőbe, hogy ott Isten igéje, amely élő és ható, amely élesebb minden kétélű kardnál, olyan mint egy sziké, amely áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait, hogy eltávolítson az ember testéből és lelkéből minden bűnt és rosszindulatú daganatot. Isten igéje mindenre képes. Teljes tisztulást tud hozni a hozzá járuló embernek, ezért megéri eléje menni, elmondani neki mindent és rábízni magunkat. Mert nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte. Sehova sem rejtőzhet el az ember előle, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az Ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk mindenről, csak ne legyen késő! Ezért tegyük meg még ma, hogy ne halasszuk holnapra.