NAPI LELKI MENÜ 2015.12.18

2015.12.18 06:21
4,1


Isten népének nyugalma

Mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le ne maradjon erről.

               
4,2 Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is; de nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták.                
4,3 Mi, akik hiszünk, bemegyünk abba a nyugalomba, amint megmondta Isten: "Ezért megesküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére." Jóllehet munkái készen voltak a világ teremtése óta,         Zsolt 95,11      
4,4 és valahol így szól az Írás a hetedik napról: "És megnyugodott Isten a hetedik napon minden munkája után."         1Móz 2,2      
4,5 Itt viszont ezt mondja: "Nem mennek be az én nyugalmam helyére."                
4,6 Mivel tehát még várható, hogy némelyek bemennek abba, és akiknek előbb hirdették az evangéliumot, nem mentek be engedetlenségük miatt,                
4,7 egy napot ismét "mának" jelöl ki. Dávid által hosszú idő múlva így szól, ahogyan előbb is mondtuk: "Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket!"         Zsolt 95,7-8      
4,8 Mert ha Józsué bevitte volna őket a nyugalom helyére, nem szólna azután egy másik napról.         5Móz 31,7; Józs 22,4      
4,9 A szombati nyugalom tehát még ezután vár Isten népére.                
4,10 Aki ugyanis bement Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten is a magáétól.         Jel 14,13      
4,11 Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében. 

Zsidókhoz írt levél 4,1-11

Az egyházban, a gyülekezetekben két csoport létezik. Mind a két csoport hallgatója az igének. Míg az egyik csoportban a hallott ige párosul hittel és engedelmeskednek neki, addig a másikban hitetlenkednek és engedetlenek vele szemben, vagyis ellenállnak az igének, lázadoznak ellene. Minél többször fellázadnak, annál keményebbé válik a szívük az ige befogadására és elszakadnak tőle. Ezekre haragszik Isten, haragját nyilvánítja ki feléjük, amit sokszor észre sem akarnak venni. Az előző csoport viszont örömmel fogadja az igét, még annak ellenére is, ha olykor dorgálja őket általa az ÚR. Az ilyenek biztosan bemennek az Ő nyugalma helyére és örökre megnyugszanak, de a kemény szívűeknek még odaát sem lesz nyugtuk, sőt még rosszabb lesz a sorsuk. Igyekezzünk hát minden hallott igének engedelmeskedni, alázatban elfogadni, hinni benne és másokat is erre buzdítani, hogy már most érezhessük Isten nyugalmának kisugárzását. Ebben segítsen bennünket az ÚR Jézus Krisztus! Ámen