NAPI LELKI MENÜ 2015.12.17

2015.12.17 06:27
3,7


Izráel példája óvjon a hitetlenségbe eséstől

Ezért, amint a Szentlélek mondja: "Ma, ha az ő szavát halljátok,

        Zsolt 95,7-11      
3,8 ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában,                
3,9 ahol megkísértettek engem őseitek, próbára tettek, bár látták tetteimet negyven éven át.                
3,10 Ezért megharagudtam erre a nemzedékre, és ezt mondtam: Tévelygő szívű ez a nép, mert nem ismeri az én utaimat.                
3,11 Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére."         4Móz 14,21-24      
3,12 Vigyázzatok, testvéreim, senki ne szakadjon el közületek az élő Istentől hitetlen és gonosz szívvel.                
3,13 Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy a bűn csábítása közületek senkit meg ne keményítsen.                
3,14 Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk.                
3,15 Mert amikor ezt mondja az Írás: "Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor",         Zsolt 95,7-8      
3,16 azt kérdezzük: kik keseredtek el, amikor ezt hallották? Nemde mindazok, akik Mózes vezetésével kijöttek Egyiptomból?         4Móz 14,1-35      
3,17 És kikre haragudott Isten negyven éven át? Nem azokra, akik vétkeztek, akiknek a teste elhullott a pusztában?                
3,18 És kiknek esküdött meg, hogy nem mennek be nyugalma helyére, ha nem azoknak, akik engedetlenekké váltak?                
3,19 Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenségük miatt.                

Zsidókhoz írt levél 3,7-19