NAPI LELKI MENÜ 2015.12.16

2015.12.16 05:25
3,1


Krisztus feljebbvaló Mózesnél

Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra,

               
3,2 aki hű az ő megbízójához, ahogyan Mózes is hű volt az ő egész házában.         4Móz 12,7      
3,3 Ő ugyanis Mózesnél nagyobb dicsőségre volt méltó, mint ahogyan a háznál nagyobb méltósága van a ház építőjének.         1Kor 3,16; 6,19; Ef 2,20-22      
3,4 Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, Isten az.                
3,5 Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában mint szolga, bizonyságául annak, amit hirdetnie kellett,                
3,6 Krisztus azonban mint Fiú hű a maga házához. Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk.              

Zsidókhoz írt levél 3,1-6