NAPI LELKI MENÜ 2015.12.14

2015.12.14 05:37
2,1


Figyeljünk a Jézustól hallottakra!

Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk.

               
2,2 Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését,         5Móz 27,26      
2,3 akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először? Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra,         Mt 4,17; Mk 16,20; Lk 1,2      
2,4 Isten pedig velük együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét.         1Kor 12,4.11

Zsidókhoz írt levél 2,1-4