NAPI LELKI MENÜ 2015.12.13

2015.12.13 05:13
1,5


Krisztus méltósága nagyobb az angyalokénál

Mert az angyalok közül kinek mondta valaha Isten: "Fiam vagy te, ma nemzettelek téged",majd pedig: "Atyja leszek, és ő az én Fiam lesz"?

        Zsolt 2,7; 2Sám 7,14      
1,6 Amikor pedig bevezeti az elsőszülöttet a világba, ismét így szól: "Imádja őt Isten minden angyala!"         Zsolt 97,7      
1,7 És az angyalokról ezt mondja ugyan: "Angyalait szelekké teszi, és szolgáit tűz lángjává",         Zsolt 104,4      
1,8 de a Fiúról így szól: "A te trónusod örökké megáll, ó, Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája.         Zsolt 45,6-8      
1,9 Szereted az igazságot, és gyűlölöd a gonoszságot: ezért kent fel téged Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé."                
1,10 "Te vetettél, Uram, alapot a földnek kezdetben; és a te kezed alkotása az ég.         Zsolt 102,26-28      
1,11 Azok elpusztulnak, de te megmaradsz, és azok mind elavulnak, mint a ruha,                
1,12 és összegöngyölíted őket, mint egy palástot, és mint a ruha, elváltoznak; te pedig ugyanaz maradsz, és esztendeid nem fogynak el soha."                
1,13 Az angyalok közül kinek mondta valaha: "Ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem"?         Zsolt 110,1; ApCsel 2,34      
1,14 Vajon ezek nem mind szolgáló lelkek? Azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget.                

Zsidókhoz írt levél 1,5-14