NAPI LELKI MENÜ 2015.12.12

2015.12.12 05:14
1,1


Isten tökéletes kijelentése Fia által

Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által,

               
1,2 ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot teremtette.         Zsolt 2,8; Jn 1,3; Kol 1,16      
1,3 Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült.         Zsolt 110,1; 1Pt 3,22; Fil 2,9; Zsid 9,14.26      
1,4 Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. 

Zsidókhoz írt levél 1,1-4