NAPI LELKI MENÜ 2015.12.11

2015.12.11 06:46
5,13


Az imádság ereje

Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet!

               
5,14 Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében.         Mk 6,13      
5,15 És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer.                
5,16 Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.                
5,17 Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön három évig és hat hónapig.         1Kir 17,1; 18,1      
5,18 Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését.         1Kir 18,42-45      
5,19 Testvéreim, ha valamelyikőtök eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti valaki,                
5,20 tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a tévelygés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez.         Péld 10,12; 1Pt 4,8      

Jakab 5,13-20