NAPI LELKI MENÜ 2015.11.25

2015.11.25 08:01
3,1


Az utolsó idők ámítói

Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek.
               
3,2 Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek,         Róm 1,28-32      
3,3 szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók,                
3,4 árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint Istent.                
3,5 Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől.                
3,6 Mert ezek közül valók azok, akik belopakodnak a házakba, és rabul ejtik a bűnökkel terhelt és sokféle vágytól űzött asszonykákat.                
3,7 Ezek mindig tanulnak, de az igazságot sohasem ismerik meg.                
3,8 Ahogyan Jannész és Jambrész ellenszegültek Mózesnek, úgy álltak ellent az igazságnak ezek a megromlott értelmű, hit szempontjából megbízhatatlan emberek is.         2Móz 7,11      
3,9 De nem jutnak messzire, mert esztelenségük nyilvánvaló lesz mindenki előtt, mint ahogy amazoké is az lett.              

2.Timóteus 3,1-9