NAPI LELKI MENÜ 2015.11.21

2015.11.21 08:48
2,1


Jézus jó katonájának harca és az üdvösség reménysége

Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van.
               
2,2 És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek.                
2,3 Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája.                
2,4 Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta.                
2,5 Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez.                
2,6 A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie.         1Kor 9,7.10      
2,7 Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts.                
2,8 Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül. Erről szól az én evangéliumom,                
2,9 amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve.                
2,10 Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel.                
2,11 Igaz beszéd ez: Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is.                
2,12 Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket.         Mt 10,33; Lk 12,9; ApCsel 14,22; Róm 8,17      
2,13 Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja.              

2 Timóteus 2,1-13