NAPI LELKI MENÜ 2015.11.20

2015.11.20 08:00
2,1


Imádkozás minden emberért

Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért,
               
2,2 a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes istenfélelemben és tisztességben.                
2,3 Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt,                
2,4 aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére.         Ez 18,23; Róm 11,32      
2,5 Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,                
2,6 aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságul a maga idejében.                
2,7 Azért rendeltettem hírnökül és apostolul - igazat mondok, nem hazudok -, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket.         2Tim 

1 Timóteus 2,1-7