NAPI LELKI MENÜ 2015.11.19

2015.11.19 09:42
1,15


Onésziforosz hűsége

Tudod, hogy az Ázsiában levők mind elfordultak tőlem, köztük Figelosz és Hermogenész is.
        vö. az ApCsel 2,9 jegyzetével      
1,16 Az Úr legyen könyörületes Onésziforosz háza népe iránt, mert sokszor felüdített engem, és nem szégyellte bilincseimet.                
1,17 Sőt, amikor Rómában volt, buzgón keresett engem, és meg is talált.                
1,18 Adja meg neki az Úr, hogy irgalmat találjon nála azon a napon. És hogy milyen nagy szolgálatokat tett Efezusban, azt te tudod a legjobban.              

2 Timóteus 1,15-18