Hírek az adventi játszóházról, Megyercsről

2015.12.07 04:57

Adventi játszóházban örvendtek a gyerekek, szülők, nagyszülők, dédik december 6-án a délutáni órákban Megyercsen. 33 gyermek és 21 felnőtt vett részt benne. Végső László, a helybeli lelkipásztor János 3,16-ból vett igével köszöntötte a jelenlévőket:

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élte legyen.”

 

Megtanította őket egy énekre, amely így hangzik:

 

Templomunk az Isten háza,

az ajtaja nyitva tárva,

harangszava csendül vígan,

Téged is hív bim-bam, bim-bam.

 

Templomunk az Isten háza,

gyermekeit hívja várja,

öröm nekünk együtt lenni,

imádkozni énekelni.

 

Ezután imádkoztak: Édes jó Istenünk, Te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket, Szentlelked ereje növelje hitünket! Ámen

Egyik kisfiú azt mondta anyukájának, hogy majd otthon megtanítja őt erre az imádságra.

Következett az Advent ismertetése, amely eljövetelt jelent. Kire várunk, kinek az eljövetelét várjuk? Az ÚR Jézus Krisztus visszajövetelét várjuk, amikor felhőkben megjelenik hatalmas angyalseregével és ítéletet fog tartani élőkön és holtakon, melyben a hitehagyottakat elveti és az övéit magához veszi a mennybe.

Szóba jöttek a karácsonyi csomagok, amelyekre a gyerekek már nagyon várnak.

Ígéretet tettek, hogy eljárnak az adventi istentiszteletekre is.

A köszönet, elsősorban az ÚR Jézus Krisztust illeti meg, aki Szentlelke által jelen volt közöttünk és gazdagon megáldott bennünket, jókedvvel, örömmel, beszélgetéssel, testi és lelki ajándékaival.

Köszönet a lelkipásztor feleségének, Végső Melindának, aki megszervezte a játszóházat.

Köszönet a szolgálattevőknek, Kiss Krisztinának, Kovács Etelkának, Méhes Katának, Fekete Lovász Erzsébetnek, Lehotczká Zitának, kátésunknak - Both Mártikának, akik mindenféle kézügyességre tanították a gyerekeket és a felnőtteket, különféle ajándékok, karácsonyfadíszek, adventi koszorú készítésével.

Külön köszönet Mekis Emma néninek, aki a szolgálata mellett adventi tortát is készített és ajándékozta meg vele a játszóházat.

Köszönet a segítőknek, Bese Emíliának és Vajda Mónikának, akik a teát, a gyümölcsöt és az édességet szolgálták fel.

És köszönet minden imádkozónak, adakozónak és résztvevőnek.

SOLI DEO GLORIA - Egyedül Istené a dicsőség!

Néhány fénykép a galériában található a többit a facebookra töltöm fel.