ÉRTESÍTÉS

2015.05.13 23:24

2015. május 13-án, a teljes presbitérium jelenlétében sikeresen vizsgáztak le a konfirmandusaink.

Egy felnőtt férfi, Uhrin Róbert és egy ifjú lány, Ruzsa Nikolett tettek bizonyságot hitükről a presbiteri gyűlésen. 

Vasárnap, 2015. május 17-én, Megyercsen 10.00 órakor az istentisztelet keretén belül keresztelkednek meg és tesznek fogadalmat, hogy Jézus Krisztusnak igaz követői, református keresztyén Anyaszentegyházunknak holtig hűséges, engedelmes és áldozatkész hívei lesznek.

 

2015. május 14-én, Áldozócsütörtökön az ÚR Jézus Krisztus mennybemenetelének ünnepén és Pünkösdkor 2015. május 24 és 25-én a Szentlélek kitöltetésének és a Keresztyén Egyház megalakulásának ünnepén az istentiszteleteink a következőképpen történnek:

 

Május 14-én, áldozócsütörtökön:

Bálványi otthonban - 14.00 órától,

Keszegfalun - 17.00 órától,

Megyercsen - 18.00 órától

 

Május 20-án, bűnbánati istentisztelet:

Megyercsen - 17.00 órától

Keszegfalun - 18.00 órától

 

Május 21-én, 14.00 órától Úrvacsorás istentisztelet a Bálványi otthonban

 

Május 24-én, pünkösdvasárnapján Úrvacsorás istentisztelet:

Keszegfalun - 9.30 órától

Megyercsen - 11.00 órától 

 

Május 25-én, pünkösdhétfőjén:

Megyercsen - 17.00 órától

Keszegfalun - 18.00 órától 

 

Ünnepi alkalmainkra szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

SOLI DEO GLORIA! EGYEDÜL ISTENÉ A DICSŐSÉG!