KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Van-e más szabadító Jézusom kívül.

Jézuson kívül más szabadító nincsen. Ezért azok akik szentekben vagy szűz Máriában bizakodnak, Jézus érdemét kisebbítik.   

Miért nevezzük Őt Krisztusnak azaz Felkentnek?

Azért, mert Őt az Atya Isten rendelte és Szentlélekkel felkente a mi legfóbb prófétánkká, főpapunkká és örökkévaló királyunkká, aki minket igéjével és Lelkével oltalmaz és megtart.

Miért hívnak téged Krisztusról, keresztyénnek?

Azért, mert hit által Krisztusnak tagja és így az Ő felkenetésének részese vagyok.

Miért nevezzük Krisztust Isten egyszülött Fiának, ha mi is Isten gyermekei vagyunk?

Azért, mert egyedül Krisztus Istennek amaz örök, természet szerint való Fia, minket ellenben Isten Őérette, kegyelemből fogadott gyermekeivé.

Miért nevezzük Őt "mi Urunknak"?

Azért, mert Ő minket testestől-lelkestől a bűnből és az ördög hatalmából nem aranyon vagy ezüstön, hanem drága vérén megváltott és a maga tulajdonává tett.

Mit tesz az, hogy "fogantaték Szentlélektől, születék szűz Máriától"?

Azt, hogy Isten örök Fia, aki igaz és örök Isten és az marad, és aki szűz Máriának testéből és véréből a szentlélek által valóságos emberi természetet öltött magára. Hozzánk mindenben hasonlatos, kivéve a bűnt.

Mit értesz az alatt, hogy "szenvede"?

Azt, hogy Ő földi életének egész ideje alatt, különösen pedig annak végén, Istennek az egész emberi nemzetség bűne ellen való haragját testében-lelkében elhordozta, hogy szenvedésével minket az örök kárhozattól megszabadítson.  

Miért szenvedett Jézus a Poncius Pilátus bírósága alatt?

Azért, hogy a polgári bíró által ártatlanul ítéltessék el és így szabadítson meg minket Istennek szigorú ítéletétől.

Miért halt meg Jézus kereszthalállal?

Azért, hogy a rajtunk lévő átok súlyát magára vegye. Isten ugyanis a kereszthalált megátkozta. 

Miért kellett Krisztusnak a kereszthalált elszenvednie?

Azért, hogy bűnünkért saját halálával hordozza el a bűnetetést.

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>