KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Kicsoda az a közbenjáró, aki valóságos Isten és egyszersmind valóságos, igaz ember is?

A mi Urunk Jézus Krisztus, aki a mi tökéletes váltságunkra és igazságunkra - megigazulásunkra - adatott nekünk.

Honnan tudod ezt?

A szent evangeliumból, melyet Isten először a paradicsomban jelentett ki, majd a pátriárkák és a próféták által hirdettetett s az áldozatok és a törvény más szertartásai által kiábrázolt, végre pedig az Ő egyetlen, szerelmes Fia által beteljesített. 

Kinek a Megváltója Jézus Krisztus?

Jézus Krisztus csak azoknak a Megváltója, akiket Isten az üdvösségre kiválasztott, akik élő hittel hisznek Ő benne és minden jótéteményét elfogadják.

Mit szükséges hinnie a keresztyén embernek?

Mindazt, amit nekünk az evangelium ígér, amire minket a mi közönséges, kétségen felül álló keresztyén hitvallásunk tételei tanítanak.

Hogyan szól a hitvallás?

1. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. 2. És Jézus Krisztusban, Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemettették, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. 3.Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy közönséges, keresztyén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen 

Kedves látogató, van e örök életed?

Szívesen elbeszélgetek veled, ha szeretnéd. Jelentkezz az elérhetőségeink egyikén.

Hány része van az Apostoli Hitvallásnak?

Az Apostoli Hitvallásnak három része van: - az első rész szól az Atya Istentől és a mi teremtésünkről, - a második rész szól a Fiú Istenről és a mi megváltásunkról, - a harmadik rész szól a Szentlélek Istenről és a mi megszentelésünkről. Mi, református keresztyének hisszük a Szentháromságot, vagyis azt, hogy Isten egy, akiben három személy van: Atya, Fiú, Szentlélek.  

Mit hiszel az Atya Istenről?

Az Atya Isteről hiszem azt, hogy Ő az eget és a földet semmiből teremtette, - gondviselése által fenntartja és igazgatja. Ezért véletlen eset nincsen, hanem minden Isten akarata szerint történik. 

Mi hasznunk van Isten gondviselésének megismeréséből?

Isten gondviselésének megismeréséből az a hasznunk, hogy bajainkat csendesen tűrjük, örömeinkért hálásak leszünk, a jövőről pedig nem aggodalmaskodunk, mert jó Atyánk gondoskodik rólunk. 

Mit jelent ez a név Jézus?

Ez a név: Jézus, - azt jelenti, hogy Szabadító. Jézus szabadít meg minket minden bűntől.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>