KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Honnan ered az emberi természetnek romolottsága?

Első szüleinknek, Ádámnak és Évának paradicsomi esetéből (bukásából) és engedetlenségéből, mely által a mi természetünk úgy megromlott, hogy mindnyájan bűnben fogantatunk és bűnben születünk. 

Annyira megromlottunk, hogy egyáltalán képtelenek vagyunk valami jónak a cselekvésére, minden gonoszra pedig hajlandók?

Igen, hacsak a Szentlélek újjá nem szül bennünket. 

Képes volt-e az ember megcselekedni azt, amit Isten kívánt tőle a törvényben?

Igen, képes volt, de az ember inkább engedett az ördög csábításának. 

Büntetlenül hagyja-e Isten az ember engedetlenségét?

Semmiképpen nem, sőt feletébb haragszik mind a velünk született bűnért, mind az elkövetett bűnökért.

Hát Isten egyszersmind nem irgalmas is?

Isten igen is irgalmas, de igazságos is. Ennélfogva igazsága azt kívánja, hogy a bűnt, amelyet az ember Isten ellen elkövetett, örökkétartó testi-lelki bűntetés kövesse.

Mimódon szabadulhatunk meg az örökkétartó testi-lelki büntetés alól és miképpen juthatunk ismét kegyelmebe?

Isten igazsága elégtételt kíván. Ezért annak vagy mimagunk, vagy valaki más által eleget kell tennünk.

Eleget tehetünk-e mi magunk?

Semmiképpen nem, sőt inkább még napról-napra szaporítjuk a bűnt.

Milyen közbenjárót és szabadítót kell hát keresnünk?

Olyat aki valóságos és igaz - nem bűnös - ember és mégis hatalmasabb minden teremtménynél, azaz egyszersmind valóságos Isten is.

Miért kell valóságos és igaz embernek lennie?

Azért, mert Isten igazsága azt kívánja, hogy ugyanaz az emberi természet tegyen eleget a bűnért, amely a bűnt elkövette, már pedig aki maga bűnös, másokért eleget nem tehet. 

Miért kell egyszersmind valóságos Istennek is lennie?

Azért, hogy Isten-voltának hatalmával Isten haragjának súlyát az ő ember-voltában elhordozhassa és számunkra az igazságot s az életet megszerezhesse és visszaadhassa.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>