Szeretettel üdvözöljük a weboldalunkon

Ön a Megyercsi Református Gyülekezet és a Keszegfalvi Szórványgyülekezet honlapjára látogatott el, amely közösségeink egyedüli Pásztora és Ura, a Mindenható Isten egyszülött Fia, az ÚR Jézus Krisztus. Ő tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. Kegyelme, szeretete, hatalma nem változik soha. Ő irgalmas, hosszútűrő, de ítéletet is tud tartani az ember felett. Ő a Fő mindenben, én csak, ahogyan Gyökössy Bandi bácsi fogalmazta meg, bojtárja vagyok Uramnak. 17 éve, hogy személyes találkozásom volt vele. Látni nem láttam Őt, de hallottam, ahogyan beszélt hozzám. Azt mondta nekem: „Én vagyok az, aki veled beszélek.”(Jn 4,26) Azóta hosszú utat tettem meg szeretett Urammal, és soha nem hagyott el, soha nem hagyott cserben, soha nem szűnt meg szólni hozzám. Hiszem, hogy ez így lesz mindörökké. Mert sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el engem szeretetétől, amely megjelent Ő benne. Számomra jelenléte és beszéde mindenek felett a legdrágább kincs e világon. Gyógyító, vigasztaló, erősítő, bátorító jelleggel bír. Mindenre, minden gyötrelemre, nyomorúságra, nyavalyára tökéletes gyógyír. Ezért arra kérem, ne hagyjon ki, ne mulasszon el egyetlen egy lehetőséget sem találkozni Vele, hogy élete és lelke már most üdvözüljön és a végén révbe, a mennybe jusson. 
Bármi történjen körülöttem, mindig örömöt és békességet lelek Nála. Remélem, hogy megtalálja oldalunkon, amire szüksége van. 
SOLI DEO GLORIA! 
Áldja meg Önt az ÚR Jézus Krisztus! A viszontlátásra.

Végső László, lelkipásztor

Események naptára

NAPI LELKI MENÜ 2016.4.22

2016.04.22 07:52
12,1 A napba öltözött asszony Ekkor nagy jel tűnt fel az égen: egy asszony a napba öltözve, és a lába alatt a hold, a fején pedig tizenkét csillagból álló korona;                 12,2 várandós volt,...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2016.4.21

2016.04.21 08:01
11,15 A hetedik trombitaszó A hetedik angyal is trombitált, és hatalmas hangok szólaltak meg a mennyben: A világ felett a királyi uralom a mi Urunké és az ő Krisztusáé lett, és ő uralkodni fog örökkön-örökké.         2Móz 15,18; Dán 2,44;...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2016.4.20

2016.04.20 08:41
11,1 A templom felmérése. Isten két tanúja Ekkor pálcához hasonló mérővesszőt adtak a kezembe, és ez a szó hangzott: Kelj fel, és mérd meg az Isten templomát, az oltárt és az ott imádkozókat;         Ez 40,3; Zak...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2016.4.19

2016.04.19 08:10
10,8 A nyitott könyv Ekkor az a hang, amelyet a mennyből hallottam, ismét beszélt velem, és így szólt: Menj el, vedd át a nyitott könyvet, amely az angyal kezében van, aki a tengeren és a földön áll.         Ez...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2016.4.18

2016.04.18 14:09
10,1 A hét mennydörgés szava És láttam, hogy egy másik erős angyal leszáll az égből. Felhőbe volt öltözve, a fején szivárvány, az arca olyan, mint a nap, a lába pedig mint a...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2016.4.16

2016.04.16 09:38
9,1 Az ötödik trombitaszó Az ötödik angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag leesett az égből a földre, és neki adatott az alvilág kapujának kulcsa.                 9,2 Felnyitotta az alvilág...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2016.4.15

2016.04.15 07:22
8,7 A négy első trombitaszó Trombitált az első, és jégeső támadt, és tűz vérrel keverve, és lehullott a földre: megégett a föld harmada, megégett a fák harmada, és megégett a zöld fű is mind.         2Móz 9,23-25; Ez...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2016.4.14

2016.04.14 08:14
8,1 A hetedik pecsét. A hét trombita Amikor feltörte a hetedik pecsétet, csend lett a mennyben mintegy fél óráig.                 8,2 És láttam a hét angyalt, akik az Isten előtt álltak, és adatott...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2016.4.13

2016.04.13 07:39
7,9 A vértanúk serege minden nemzetből Ezek után láttam: íme, nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott; a trón előtt és a Bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2016.4.12

2016.04.12 07:16
7,1 A pecséttel megjelöltek Izráel tizenkét törzséből Ezután láttam, hogy négy angyal állt a föld négy sarkán, és féken tartották a föld négy szelét, hogy ne fújjon szél a földre, se a tengerre, se a fákra.         Jer 49,36; Dán 7,2; Zak...
Teljes cikk
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>


Elérhetőség

Mgr. Végső László

+421902436744
+421357790135