Szeretettel üdvözöljük a weboldalunkon

Ön a Megyercsi Református Gyülekezet és a Keszegfalvi Szórványgyülekezet honlapjára látogatott el, amely közösségeink egyedüli Pásztora és Ura, a Mindenható Isten egyszülött Fia, az ÚR Jézus Krisztus. Ő tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. Kegyelme, szeretete, hatalma nem változik soha. Ő irgalmas, hosszútűrő, de ítéletet is tud tartani az ember felett. Ő a Fő mindenben, én csak, ahogyan Gyökössy Bandi bácsi fogalmazta meg, bojtárja vagyok Uramnak. 17 éve, hogy személyes találkozásom volt vele. Látni nem láttam Őt, de hallottam, ahogyan beszélt hozzám. Azt mondta nekem: „Én vagyok az, aki veled beszélek.”(Jn 4,26) Azóta hosszú utat tettem meg szeretett Urammal, és soha nem hagyott el, soha nem hagyott cserben, soha nem szűnt meg szólni hozzám. Hiszem, hogy ez így lesz mindörökké. Mert sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el engem szeretetétől, amely megjelent Ő benne. Számomra jelenléte és beszéde mindenek felett a legdrágább kincs e világon. Gyógyító, vigasztaló, erősítő, bátorító jelleggel bír. Mindenre, minden gyötrelemre, nyomorúságra, nyavalyára tökéletes gyógyír. Ezért arra kérem, ne hagyjon ki, ne mulasszon el egyetlen egy lehetőséget sem találkozni Vele, hogy élete és lelke már most üdvözüljön és a végén révbe, a mennybe jusson. 
Bármi történjen körülöttem, mindig örömöt és békességet lelek Nála. Remélem, hogy megtalálja oldalunkon, amire szüksége van. 
SOLI DEO GLORIA! 
Áldja meg Önt az ÚR Jézus Krisztus! A viszontlátásra.

Végső László, lelkipásztor

Események naptára

TISZTELT MEGYERCSIEK ÉS KESZEGFALVIAK!

2015.10.19 09:58
TISZTELT MEGYERCSIEK ÉS KESZEGFALVIAK, AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS ÜZENI - JAJ AZOKNAK, akik a gonoszság kötelein húzzák maguk után a bűnt, és a vétket kötélen, mint a kocsit,... JAJ AZOKNAK, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a...
Teljes cikk

MEGYERCSI PRESBITÉRIUMNAK

2015.10.13 12:28
Áldás, békesség! Október 14-én, 17:00 órától presbiteri bibliaórára és azt követően Presbiteri Gyűlésre kerül sor a gyülekezeti teremben, melyre szeretettel várjuk a meghívottakat. Isten gazdag áldását kívánva, részvételére számítunk.  
Teljes cikk

MEGYERCSI GYEREKEK SIKERE

2015.10.13 11:21
A Megyercsi kis hittanos gyerekek Jókán, 2015. október 10-én, a „Keresztyén Szavaló és Prózamondó Versenyen” nagy örömünkre elnyerték az I. és II. díjat. A többiek is diplomát szereztek, és ajándékokat kaptak, így mindegyikük győztesként érkezhetett haza. Köszönet a gyerekeknek, hogy bátran...
Teljes cikk

Dr. Erdélyi Judit előadásai

2015.10.11 18:01
Isten jóvoltából Megyercsen, 2015. október 3-4 között előadásokra került sor. Dr. Erdélyi Judit, "Természetgyógyászat bármi áron?", valamint "Lehet e szabadulni a stressztől" címen. Az előadások arra próbáltak rámutatni, hogy miként tájékozódhatunk korunk növekvő zűrzavarában. Vajon valóban jó e...
Teljes cikk

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS

2015.09.28 12:52
Isten kegyelméből a megyercsi iskolás hittanosainkkal a Komáromi Jókai Színházban voltunk 2015. szeptember 27-én "A dzsungel könyve" - című előadáson. Nagyon egy áldott, izgalomban dús és élményekben gazdag délutánunk volt a színdarab által egész együttlétünk alatt. Egyedül Istené a dicsőség!...
Teljes cikk

ISTEN GONDVISELÉSÉNEK AJÁNDÉKA

2015.09.21 08:37
A Megyercsi Református Keresztyén Gyülekezet, 2015. szeptember 20-án, vasárnap az istentisztelet után váratlan ajándékban részesült a lelkipásztor és családja által, ugyanis  egy faragott Magyarországi Címert adományoztak a gyülekezetnek, amelyet a gondnok ifj. Zsemlye Károly vett át és a...
Teljes cikk

MEGHÍVÓ CSENDESNAPI ELŐADÁSOKRA ÉS ISTENTISZTELETRE

2015.09.11 09:27
Dr. Erdélyi Judit, kardiológus szakorvos és Dr. Viczián Miklós, MRPSZ missziói elnök szolgálatai, 2015. október 3-4 között, Megyercsen,  meghívó előadásra.odt (19392)
Teljes cikk

TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET

2015.09.05 09:56
Tanévnyitó istentiszteletet tartunk szeptember 6-án Keszegfalván 9:30-tól és Megyercsen 11:00 órától, amelyre szeretettel hívunk és várunk minden életére, munkájára, nevelésre, tanulásra áldást kívánó tanárt, szülőt, nagyszülőt, gyermeket és mindenkit, felekezeti hovatartozástól...
Teljes cikk

KEDVES MEGYERCSI, KESZEGFALVI ÉS VIOLINI SZÜLŐK, NAGYSZÜLŐK ÉS GYEREKEK!

2015.08.31 09:01
Mivel egy pár nap múlva megkezdődik a 2015/2016-os iskolai év, ezért szeretném felhívni szívélyes figyelmüket a hitoktatásra. Az ÚR Jézus Krisztus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyerekeket, és ne tiltsátok el tőlem, mert ilyeneké az Isten országa.” (Márk evangéliuma 10,14)...
Teljes cikk

FELHÍVÁS

2015.08.01 22:03
Jézus mondja: Betelt az idő és elközelített Isten országa, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban! (Mk 1,15) Vasárnapi istentisztelet textusa, amelyre szeretettel várunk Keszegfalván 9,30-ra és Megyercsen 11,00 órára minden megtérni vágyó lelket, hogy közösen örvendezhessünk az evangéliumban és...
Teljes cikk
<< 18 | 19 | 20 | 21 | 22 >>


Elérhetőség

Mgr. Végső László

+421902436744
+421357790135