Szeretettel üdvözöljük a weboldalunkon

Ön a Megyercsi Református Gyülekezet és a Keszegfalvi Szórványgyülekezet honlapjára látogatott el, amely közösségeink egyedüli Pásztora és Ura, a Mindenható Isten egyszülött Fia, az ÚR Jézus Krisztus. Ő tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. Kegyelme, szeretete, hatalma nem változik soha. Ő irgalmas, hosszútűrő, de ítéletet is tud tartani az ember felett. Ő a Fő mindenben, én csak, ahogyan Gyökössy Bandi bácsi fogalmazta meg, bojtárja vagyok Uramnak. 17 éve, hogy személyes találkozásom volt vele. Látni nem láttam Őt, de hallottam, ahogyan beszélt hozzám. Azt mondta nekem: „Én vagyok az, aki veled beszélek.”(Jn 4,26) Azóta hosszú utat tettem meg szeretett Urammal, és soha nem hagyott el, soha nem hagyott cserben, soha nem szűnt meg szólni hozzám. Hiszem, hogy ez így lesz mindörökké. Mert sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el engem szeretetétől, amely megjelent Ő benne. Számomra jelenléte és beszéde mindenek felett a legdrágább kincs e világon. Gyógyító, vigasztaló, erősítő, bátorító jelleggel bír. Mindenre, minden gyötrelemre, nyomorúságra, nyavalyára tökéletes gyógyír. Ezért arra kérem, ne hagyjon ki, ne mulasszon el egyetlen egy lehetőséget sem találkozni Vele, hogy élete és lelke már most üdvözüljön és a végén révbe, a mennybe jusson. 
Bármi történjen körülöttem, mindig örömöt és békességet lelek Nála. Remélem, hogy megtalálja oldalunkon, amire szüksége van. 
SOLI DEO GLORIA! 
Áldja meg Önt az ÚR Jézus Krisztus! A viszontlátásra.

Végső László, lelkipásztor

Események naptára

NAPI LELKI MENÜ 2015.11.20

2015.11.20 08:00
2,1 Imádkozás minden emberért Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért,                 2,2 a királyokért és minden...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2015.11.19

2015.11.19 09:42
1,15 Onésziforosz hűsége Tudod, hogy az Ázsiában levők mind elfordultak tőlem, köztük Figelosz és Hermogenész is.         vö. az ApCsel 2,9 jegyzetével       1,16 Az Úr legyen könyörületes Onésziforosz...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2015.11.18

2015.11.18 08:46
1,8 Szenvedj együtt az evangéliumért! Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő foglyát, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2015.11.17

2015.11.17 09:29
  1,1 Címzés, üdvözlés Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint,                 1,2 Timóteusnak, szeretett fiának: Kegyelem, irgalom, békesség...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2015.11.16

2015.11.16 08:19
A gazdagokról Azoknak pedig, akik e világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki megélhetésünkre mindent bőségesen megad...
Teljes cikk

ISTENTISZTELETRE VALÓ HÍVÁS

2015.11.15 07:09
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az Istentiszteletre, amelyen a hit nemes harcáról fogunk elmélkedni és benne megerősödni az ÚR Jézus Krisztus által 2015. november 15-én, Keszegfalván 9:30-tól a régi községházán és Megyercsen 11:00 órától kezdődően a református templomban.
Teljes cikk

DIAKÓNIAI SZOLGÁLAT MEGYERCSEN ÉS KESZEGFALUN

2015.11.02 18:16
Hála az ÚR Jézus Krisztusnak és köszönet a Munkaügyi Hivatalnak, a Presbitériumnak, már többen vagyunk a diakóniai szolgálatra és a parókiális fizikai munkára. Mától kezdődően azaz 2015. november 1-től felvettünk egy férfi segédmunkást, így már hárman vannak a szeretetszolgálatra. Két nő négyórás...
Teljes cikk

ÖKUMENÉ

2015.10.30 11:15
Ha Isten, kegyelméből megengedi, Ökumenikus istentiszteletet tartunk a római katolikus hívekkel, Nt. Nagy Pál keszegfalvi plébános szolgálatával közösen Megyercsen, szombaton, azaz 2015. október 31-én, a temetőben 16:00 órai kezdettel. Ezután a református templomban 17:00 órától kezdődően, hálát...
Teljes cikk

FELHÍVÁS ÚRVACSORÁRA

2015.10.25 06:09
OKTÓBER 25-ÉN ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELETET TARTUNK ÚJBORRA KESZEGFALVÁN 9:30-TÓL, ÉS MEGYERCSEN 11:00 ÓRÁTÓL! HOL JOBB, ISTEN ASZTALÁNÁL VAGY AZ ÖRDÖG ASZTALÁNÁL VALÓ RÉSZVÉTEL? NE FELEDJÜK ÁTÁLLÍTANI AZ ÓRÁT! 
Teljes cikk

NŐKNEK FIGYELMÉBE

2015.10.21 21:08
Nőkről nőknek előadássorozat               A Megyercsi Református Gyülekezet szeretettel hív minden érdeklődő hölgyet a Nőkről Nőknek 9.előadására           Előadó: Nt. Szabó Sarolta Időpont: 2015.október 26.(hétfő) 17.00 óra Helyszín:...
Teljes cikk
<< 18 | 19 | 20 | 21 | 22 >>


Elérhetőség

Mgr. Végső László

+421902436744
+421357790135