Szeretettel üdvözöljük a weboldalunkon

Ön a Megyercsi Református Gyülekezet és a Keszegfalvi Szórványgyülekezet honlapjára látogatott el, amely közösségeink egyedüli Pásztora és Ura, a Mindenható Isten egyszülött Fia, az ÚR Jézus Krisztus. Ő tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. Kegyelme, szeretete, hatalma nem változik soha. Ő irgalmas, hosszútűrő, de ítéletet is tud tartani az ember felett. Ő a Fő mindenben, én csak, ahogyan Gyökössy Bandi bácsi fogalmazta meg, bojtárja vagyok Uramnak. 17 éve, hogy személyes találkozásom volt vele. Látni nem láttam Őt, de hallottam, ahogyan beszélt hozzám. Azt mondta nekem: „Én vagyok az, aki veled beszélek.”(Jn 4,26) Azóta hosszú utat tettem meg szeretett Urammal, és soha nem hagyott el, soha nem hagyott cserben, soha nem szűnt meg szólni hozzám. Hiszem, hogy ez így lesz mindörökké. Mert sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el engem szeretetétől, amely megjelent Ő benne. Számomra jelenléte és beszéde mindenek felett a legdrágább kincs e világon. Gyógyító, vigasztaló, erősítő, bátorító jelleggel bír. Mindenre, minden gyötrelemre, nyomorúságra, nyavalyára tökéletes gyógyír. Ezért arra kérem, ne hagyjon ki, ne mulasszon el egyetlen egy lehetőséget sem találkozni Vele, hogy élete és lelke már most üdvözüljön és a végén révbe, a mennybe jusson. 
Bármi történjen körülöttem, mindig örömöt és békességet lelek Nála. Remélem, hogy megtalálja oldalunkon, amire szüksége van. 
SOLI DEO GLORIA! 
Áldja meg Önt az ÚR Jézus Krisztus! A viszontlátásra.

Végső László, lelkipásztor

Események naptára

Az ÚR eljövetelére való várakozás istentisztelete 2015.11.29

2015.11.28 16:29
A hívek figyelmébe ajánlom Advent első vasárnapi istentiszteletét, amely Keszegfalván 9:30-tól a régi községházán, Megyercsen 11:00 órától a templomban kezdődik. Az ÚR eljövetelére való várakozás helyszínének felfedezése személyes életünkben! Jelenleg hol tartózkodunk? Seretettel hívunk és várunk...
Teljes cikk

A NŐK FIGYELMÉBE - ELŐADÁS 2015.11.30 MEGYERCSEN

2015.11.28 15:56
Nőkről nőknek.odt (15024)
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2015.11.28

2015.11.28 02:23
4,6 Pál elvégezte futását Mert én nemsokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje.         Fil 2,17       4,7 Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2015.11.27

2015.11.27 04:06
4,1 Az evangéliumi szolgálat hű betöltése Kérve kérlek Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek:                 4,2 hirdesd az...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2015.11.26

2015.11.26 05:15
3,10 A szent iratokhoz és az apostoli tanításhoz való hűség Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek,...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2015.11.25

2015.11.25 08:01
3,1 Az utolsó idők ámítói Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek.                 3,2 Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók,...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2015.11.24

2015.11.24 08:51
2,22 Óvás az ifjúkori kísértésektől Az ifjúkori kívánságot pedig kerüld! Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2015.11.23

2015.11.23 06:29
2,19 Isten szilárd alapvetése és pecsétje Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelyre ez van pecsételve: "Ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja!"         4Móz 16,5; Ézs...
Teljes cikk

NÉLKÜLÖZHETETLEN ISTENTISZTELETRE VALÓ HÍVÁS

2015.11.21 11:55
2015.11.22-én Keszegfalván 9:30-tól a régi községházán, Megyercsen 11:00 órától a református templomban Istentiszetletet tartunk, amely nélkülözhetetlen része az ember lelki fejlődésének. Szóharcok mellőzéséről és a fecsegők kerüléséről szól hozzánk Isten igéje, amelyből sokat meríthetünk....
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2015.11.21

2015.11.21 08:48
2,1 Jézus jó katonájának harca és az üdvösség reménysége Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van.                 2,2 És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat...
Teljes cikk
<< 17 | 18 | 19 | 20 | 21 >>


Elérhetőség

Mgr. Végső László

+421902436744
+421357790135