Szeretettel üdvözöljük a weboldalunkon

Ön a Megyercsi Református Gyülekezet és a Keszegfalvi Szórványgyülekezet honlapjára látogatott el, amely közösségeink egyedüli Pásztora és Ura, a Mindenható Isten egyszülött Fia, az ÚR Jézus Krisztus. Ő tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. Kegyelme, szeretete, hatalma nem változik soha. Ő irgalmas, hosszútűrő, de ítéletet is tud tartani az ember felett. Ő a Fő mindenben, én csak, ahogyan Gyökössy Bandi bácsi fogalmazta meg, bojtárja vagyok Uramnak. 17 éve, hogy személyes találkozásom volt vele. Látni nem láttam Őt, de hallottam, ahogyan beszélt hozzám. Azt mondta nekem: „Én vagyok az, aki veled beszélek.”(Jn 4,26) Azóta hosszú utat tettem meg szeretett Urammal, és soha nem hagyott el, soha nem hagyott cserben, soha nem szűnt meg szólni hozzám. Hiszem, hogy ez így lesz mindörökké. Mert sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el engem szeretetétől, amely megjelent Ő benne. Számomra jelenléte és beszéde mindenek felett a legdrágább kincs e világon. Gyógyító, vigasztaló, erősítő, bátorító jelleggel bír. Mindenre, minden gyötrelemre, nyomorúságra, nyavalyára tökéletes gyógyír. Ezért arra kérem, ne hagyjon ki, ne mulasszon el egyetlen egy lehetőséget sem találkozni Vele, hogy élete és lelke már most üdvözüljön és a végén révbe, a mennybe jusson. 
Bármi történjen körülöttem, mindig örömöt és békességet lelek Nála. Remélem, hogy megtalálja oldalunkon, amire szüksége van. 
SOLI DEO GLORIA! 
Áldja meg Önt az ÚR Jézus Krisztus! A viszontlátásra.

Végső László, lelkipásztor

Események naptára

NAPI LELKI MENÜ 2015.12.8

2015.12.08 05:37
4,11 Ne rágalmazzátok egymást, testvéreim. Aki testvérét rágalmazza vagy ítélkezik felette, az a törvényt rágalmazza, és a törvény felett ítélkezik. Ha pedig a törvény felett ítélkezel, nem megtartója, hanem ítélőbírája vagy a törvénynek.         3Móz...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2015.12.7

2015.12.07 05:09
4,1 Alázzátok meg magatokat Isten előtt Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket?         Róm 7,23       4,2 Kívántok valamit, és nem...
Teljes cikk

Hírek az adventi játszóházról, Megyercsről

2015.12.07 04:57
Adventi játszóházban örvendtek a gyerekek, szülők, nagyszülők, dédik december 6-án a délutáni órákban Megyercsen. 33 gyermek és 21 felnőtt vett részt benne. Végső László, a helybeli lelkipásztor János 3,16-ból vett igével köszöntötte a jelenlévőket: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2015.12.5

2015.12.05 03:40
3,1 A nyelv bűnei Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk.                 3,2 Mert sokat vétkezünk mindnyájan: de ha valaki beszédében nem...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2015.12.4

2015.12.04 06:47
2,14 A cselekedetek és a hit Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt az ilyen hit?         Mt 7,21; Tit 3,8       2,15 Ha egy...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2015.12.3

2015.12.03 05:09
2,1 A keresztyén hit nem személyválogató Testvéreim, amikor a dicsőséges Urunkba, Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók.                 2,2 Mert ha belép...
Teljes cikk

MEGYERCSI ÉS KESZEGFALVI SZÜLŐK ÉS GYEREKEK FIGYELMÉBE

2015.12.02 21:11
Meghívó-adventi játszóházra1.odt (18581)
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2015.12.2

2015.12.02 01:09
1,19 Isten igéjének hallgatása és megtartása Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra,                 1,20 mert az...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 3015.12.1

2015.12.01 07:45
1,9 A szegény sorsú testvér a méltóságával dicsekedjék,                 1,10 a gazdag pedig megalázott voltával, mert elmúlik mindez, mint a mező virága.         Ézs...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2015.11.30

2015.11.30 04:15
1,1 Címzés, üdvözlés Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája üdvözletét küldi a szórványban élő tizenkét törzsnek.         Mt 13,55; Mk 6,3; ApCsel 15,13; Gal 1,19       1,2 A kísértés...
Teljes cikk
<< 16 | 17 | 18 | 19 | 20 >>


Elérhetőség

Mgr. Végső László

+421902436744
+421357790135